DISCLAIMER


De rechten van beeldmateriaal, getoond op deze website blijven ten allen tijde eigendom van de fotograaf Carla Kesteloo.  Dit geldt ook als dit niet nadrukkelijk is aangegeven op de website. Het is alleen toegestaan gebruik te maken van foto’s met schriftelijke toestemming en/of vergoeding. De maker van het werk heeft persoonlijkheidsrechten waar de maker geen afstand van kan doen.


Persoonlijkheidsrechten zijn onder meer het recht op naamsvermelding en het recht je te verzetten tegen verminking van het werk.  Kortom, op alle beelden op deze website berust het auteursrecht van Carla Kesteloo . Bij gebruik na toestemming en/of overeenkomst altijd volgende naamsvermelding gebruiken: Carla Kesteloo( www.carla-fotos.nl) Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.


 


Als een beeld toch wordt gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het beeld zal hiervoor een schadevergoeding geëist worden.